Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyKurier Gryfowski - Numery archiwalne

ZASADY ORGANIZACYJNE - CZYTAJ WIĘCEJ!

Zapraszamy do udziału w WAKACYJNYCH ZAJĘCIACH DLA DZIECI

Wiek uczestników: dzieci szkolne
Cykl zajęć wraz z godzinami: 2-30 lipca 2021 r. wtorki i piątki (godz. 11.00-13.00)
Animator: Teresa Cierlik
Miejsce: Filia biblioteki w Rząsinach

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób + animator. Zapisy w siedzibie biblioteki w godzinach jej pracy.

– W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.
– Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć osłonę ust i nosa.
W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.
– Uczestnicy powinni starać się pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami.
– Zajęcia odbywają się w określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione. Sala przeznaczona do zajęć będzie dezynfekowana i wietrzona po każdych zajęciach.
– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (tuż przed zajęciami). Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci bezpośrednio po zajęciach.
– Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń bibliotekarza-animatora. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane animatorowi lub dyrektorowi Biblioteki.
– Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach, dostępną u bibliotekarza-animatora.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (pierwsza i ostatnia)

(oprócz wakacji):
9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387