Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyKurier Gryfowski - Numery archiwalne


1. PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
1.1 SZKOLENIA II TURY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK
1.2 PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI
1.3 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

W 2011 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim zakwalifikowała się do finału II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Głównym celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek gminnych (w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy) i przeobrażenie placówek w nowoczesne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne.

--- ROK 2013 ---

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Bibliotek w 2013 r. była konferencja „Biblioteka w regionie – region w Bibliotece”, która odbyła się 17 maja 2013 r. Wydarzenie zostało zaplanowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną we Lwówku Śląskim (Bibliotekę Wiodącą w ramach Programu Rozwoju Bibliotek) podczas realizacji projektu „Bogactwo Ziemi Lwóweckiej” w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciele bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego, w tym Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śl., prezentowali działania związane z lokalną historią, kulturą, tradycją i dniem dzisiejszym „małej Ojczyzny”. Zaproszeni goście mogli również zapoznać się z ważnymi publikacjami regionalnymi, które warto mieć w zbiorach biblioteki. Konferencji towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy „Oblicza miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego”, którego dokonał Pan Ivo Łaborewicz – kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, zaś Pan Wojciech Szczerepa wystąpił z referatem na temat dokumentacji budowlanej miast.

11-12 lutego 2013 r. dzięki udziałowi w II turze Programu Rozwoju Bibliotek, przedstawiciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim mógł wziąć udział w szkoleniu z rzecznictwa. Głównym celem programu „Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” było wzmocnienie kompetencji rzeczniczych wśród bibliotekarek i bibliotekarzy, po to, aby polskie biblioteki były bardziej cenione, dobrze oceniane, a wreszcie w pełni docenione. Szkolenie z rzecznictwa składało się z dwóch, dwudniowych części: Część pierwsza poświęcona była rzecznictwu i tworzeniu Planu Rzecznictwa dla Biblioteki – podczas tego szkolenia można się było dowiedzieć czym jest rzecznictwo oraz w jaki sposób potrzeby użytkowników i problemy biblioteki można rozwiązywać przy pomocy rzecznictwa. Część drugą poświęcona była wzmacnianiu umiejętności wystąpień publicznych, które są jedną z najważniejszych kompetencji rzeczniczych.

W ramach Mikrograntu „Podaj dalej” Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim jako Biblioteka Wiodąca w II turze PRB zorganizowała spotkania: „Aktywizacja społeczności lokalnej”, spotkanie za pomocą komunikatora SKYPE oraz „Inspiracje z Zagrodna”. Spotkania te przyczyniły się do integracji środowiska bibliotekarskiego, wymiany ciekawych doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą i pomysłami. Dzięki uczestnictwu w PRB jako Biblioteka Partnerska, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim mogła wziąć w nich udział.

21 czerwca 2013 r. odbyło się czwarte, a zarazem ostatnie spotkanie bibliotekarzy zorganizowane w ramach Mikrograntu „Podaj dalej”. Wzięli w nim udział pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim jako Biblioteki Wiodącej, bibliotekarze gminnych bibliotek publicznych w Gryfowie Śląskim, Wleniu i Lubomierzu jako Biblioteki Partnerskie, bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie jako zaprzyjaźniona Biblioteka Wiodąca wraz z bibliotekarzami z bibliotek ze Złotoryi i Świerzawie – Bibliotekami Partnerskimi. Swoją obecnością zaszczycili nas również partnerzy lokalni: przedstawiciele Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, sołtysi, a także sympatycy biblioteki. Spotkanie miało tytuł „Inspiracje z Zagrodna”, a jego celem była wymiana doświadczeń. Pani Dorota Jasińska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie przedstawiła korzyści płynące z przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek. Był to impuls do wymiany doświadczeń i przedstawiania zalet przedsięwzięcia. Bibliotekarze chwalili sobie możliwość przystępowania do różnego rodzaju grantów i akcji organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, udział w szkoleniach i konkursach, a także sprzęt komputerowy otrzymany w ramach programu. Ponieważ spotkanie odbyło się w nowym lokalu filii bibliotecznej w Kotliskach, wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić nowoczesną placówkę biblioteczną, oglądając przy okazji wystawę „Kotliska na przestrzeni lat…” zorganizowaną w ramach realizacji projektu „Aktywna Biblioteka”.

28 maja 2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim zorganizowała spotkanie z użyciem komunikatora SKYPE z bibliotekami partnerskimi w Lubomierzu, Gryfowie Śląskim i Wleniu. Bibliotekarze mieli okazję poznać zasady działania komutatora i nauczyć się tworzyć konferencję na czacie. Spotkanie polegało na wymianie doświadczeń zdobytych przez pracowników placówek bibliotecznych na szkoleniach specjalistycznych poprzez przesłanie plików tekstowych lub prezentacji zawierających informacje ze szkoleń.

„Aktywizacja społeczności lokalnej” to temat drugiego spotkania bibliotekarzy Biblioteki Wiodącej z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim z pracownikami Bibliotek Partnerskich gmin Lubomierz, Gryfów Śląski, Wleń. Spotkanie odbyło się 18 marca 2013 r. i było prowadzone przez trenerkę Agnieszkę Adamowicz – absolwentkę I edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB. Podczas szkolenia omówione zostały zasady komunikacji, współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na lokalnym rynku, a także formy aktywizacji społeczności lokalnych. Spotkanie przebiegało w formie warsztatów, które były inspiracją do szukania rozwiązań w codziennych kontaktach zawodowych.

--- ROK 2012 ---

7 listopada 2012 r. – w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” BPMiG w Gryfowie Śląskim mogła wziąć udział w spotkaniu przy współudziale partnerów lokalnych i sympatyków biblioteki oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej i Rady Miejskiej mającym na celu zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz poznaniu specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Była również część praktyczna, w której członkowie warsztatów i bibliotekarze prezentowali i ćwiczyli umiejętności manualne przydatne w zajęciach z dziećmi (nauka wykonywania przedmiotów użytkowych i ozdobnych metodą rzemieślniczą). Warsztaty bardzo pomocne do wykorzystania w pracy przez bibliotekarkę Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego w Gryfowie Śląskim Jolantę Kuczyńską.

26 września 2012 r. – odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego, podczas którego planowano wspólne działań na rzecz mieszkańców, w założonych 4 obszarach.

20 czerwca 2012 r. - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim jako Biblioteka Wiodąca w II rundzie PRB zorganizowała pierwsze spotkanie mające na celu zainicjowanie Partnerstwa Lokalnego.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Dzięki udziałowi w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, spośród ośmiu obszarów Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim mogła wybrać dwa szkolenia specjalistyczne realizowane przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

1. 28 czerwca 2012 r. podczas szkolenia „Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą” kursanci mogli poznać nowatorskie możliwości działania biblioteki jako miejsca przestrzeni dla ludzi z inicjatywą, przykłady takiej działalności, możliwości dotarcia do mieszkańców, współpracy z nimi, sposoby obudzenia w środowisku chęci do współpracy z biblioteką.
2. 11 czerwca 2012 r. ze szkolenia pn. „Multimedia i nowoczesna komunikacja” skorzystała bibliotekarka Anna Jarnicka. Celem szkolenia było zdobycie nowych informacji na temat multimediów i nowoczesnej komunikacji. Wiadomości jak wykorzystać je w promocji biblioteki. Jak wykorzystać multimedia do ułatwienia sobie pracy i przyciągnąć jeszcze większą liczbę czytelników.

Wróć na na początek strony

--- ROK 2011 ---

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI

Ponad stu bibliotekarzy co dwa miesiące przyjeżdżało do kameralnego kompleksu konferencyjno-rekreacyjnego GEOVITA w Jugowicach, by intensywnie wypracowywać „Plan Rozwoju Biblioteki” na najbliższe trzy lata. Warsztat to cykl pięciu dwudniowych szkoleń, które w województwie dolnośląskim trwały od października 2011 r. Ich finał miał miejsce w czerwcu 2012 roku. Istotą szkoleń było ukształtowanie przekonania, że bibliotekę można i trzeba traktować jako centrum skupiające lokalną społeczność i miejsce aktywności mieszkańców.

Poszczególne tematy spotkań pozwalały spojrzeć na bibliotekę jako: miejsce społeczne (moduł I), miejsce zasobów wiedzy i kultury (moduł II), miejsce edukacji – społecznej i kulturalnej – każdego wieku (moduł III), miejsce informacji i współpracy (moduł IV) oraz miejsce z potencjałem rozwoju (moduł V). Szkolenia dotyczyły wprowadzania zmiany w instytucji, otwarcia jej na nowe możliwości pracy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych metod.

Bibliotekarze szkolili swoje umiejętności pod okiem świetnych trenerów (Karoliny Furmańskiej, Małgorzaty Malec, Karoliny Maląg, Anny Borek i Damiana Deca) tworząc Plan Rozwoju Biblioteki – dokument, który wzbogaci organizacyjnie placówki biblioteczne. Skonstruowany przez placówki Plan uwzględnia konkretne pomysły na działania biblioteki w najbliższych latach i ma odniesienie do jej wizji i misji. Dokument wypracowany i zamieszczony w Wirtualnym Segregatorze, to drzwi biblioteki do ubiegania się o mały grant w konkursie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, gdzie kwota dofinansowania zadania może wynosić 5 tysięcy złotych. Plan Rozwoju gryfowskiej biblioteki został zaakceptowany przez trenera i wkrótce będzie ona przystępowała do konkursu grantowego. Opiekunem regionalnym w zakresie realizacji szkoleń Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej była Dorota Wild.

{gallery width=220 height=148}prb-szkolenia/cal{/gallery}

Wróć na na początek strony

SZKOLENIA II TURY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

W okresie od 22.11.2011 do 21.03.2012 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu realizowane były szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy, uczestników II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Szkolenia prowadzili trenerzy spełniający wymagania FRSI oraz posiadający doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń o tematyce IT (Mariusz Gabrysiak, Marek Hofbauer, Wojciech Rybicki i Grzegorz Sztyma).

21 marca 2012 r. odbyło się ostanie z cyklu szkoleń o tematyce IT, jakie w ramach II tury Programu Rozwoju Bibliotek prowadziła Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Celem szkoleń było wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania sprzętu i oprogramowania jakie otrzymały biblioteki. Ze szkoleń skorzystały 3 osoby z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski (Jolanta Kuczyńska, Iwona Tatarczuk, Jadwiga Miłan).

{gallery width=150 height=114}prb-szkolenia/it{/gallery}

Kursanci uczestniczyli w wykładach, prezentacjach i warsztatach w pracowni komputerowej (Informatorium DBP) wyposażonej w kilkanaście stanowisk komputerowych z systemem Windows 7 i aktualnymi wersjami programów. Szkolenia prowadzono w sposób kładący nacisk na samodzielne wykonywanie działań. Pomocą służyły tu przekazane bibliotekarzom materiały szkoleniowe: podręczniki, płytki CD i DVD, nośniki USB, ćwiczenia w formie elektronicznej. Zakres tematyczny obejmował pięć, sześciogodzinnych (osiem godzin lekcyjnych) modułów:
• Moduł I – Pierwsze kroki z komputerem
• Moduł II – Przygotowywanie materiałów multimedialnych
• Moduł III – Programy użytkowe
• Moduł IV – Prezentacje, ich tworzenie i wykorzystanie
• Moduł V – Wsparcie techniczne i organizacyjne

Wróć na na początek strony

PODPISANIE UMOWY

W czerwcu 2011 r. BPMiG podpisała umowę o współpracy na udział w Programie jako biblioteka partnerska. Jesienią 2011 r. otrzymała nowoczesny sprzęt multimedialny m.in. 3 zestawy komputerowe dla użytkowników, 3 urządzenia wielofunkcyjne (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy w Gryfowie Śląskim, Filia w Rząsinach oraz Filia w Krzewiu Wielkim).

{gallery width=220 height=146}prb-sprzet{/gallery}

Dla pracowników bibliotek przewidziano również udział w szkoleniach (warsztaty planowania i rozwoju bibliotek, szkolenia specjalistyczne i informatyczne). Ponadto po zakończeniu szkoleń, biblioteki będą mogły korzystać z dodatkowych programów grantowych oraz brać udział w specjalnie przygotowanych przez organizacje pozarządowe projektach.

Wróć na na początek strony

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (pierwsza i ostatnia)

(oprócz wakacji):
9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387