Font Size

Cpanel
Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyStan konta głównaStan konta dziecięcaKurier Gryfowski - Numery archiwalne

Cennik ogłoszeń

Wielkość:
 
1/2 strony     160 zł – około 13/19 cm

1/4 strony      80 zł – około 6/19 cm lub 13/9 cm

1/8 strony      40 zł – około 6/9 cm

1/16 strony    20 zł – około 6/4 cm
Powyżej 3 edycji: 10% rabatu

Warunki ukazania się ogłoszenia:
1. Każda emisja reklamy musi być wcześniej uzgodniona z redakcją.

2. Reklama powinna być dostarczona do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski przy ul. Kolejowej 44 wraz z dowodem wpłaty.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklamy w danym miesiącu z powodu braku miejsca.

4. Wpłaty należy dokonać na konto Biblioteki Publicznej nr:
PKO BP S.A. 45 1020 2124 0000 8402 0011 0197
z dopiskiem: „Ogłoszenie w Kurierze Gryfowskim”

5. Termin dostarczenia reklamy do kolejnego numeru, opracowanej pod względem formy i treści, upływa 10 dnia każdego miesiąca.

6. Podziękowania, życzenia, drobne ogłoszenia – bezpłatnie.

7. Umieszczenie w Kurierze Gryfowskim gotowych reklam w postaci ulotek o formacie nie większym niż A4. Cena zależna do ilości ulotek (opłata nie obejmuje projektu i druku ulotek – dostarcza je reklamodawca):
800 – 601 sztuk – 70 zł
600 – 401 sztuk – 60 zł
400 i mniej – 50 zł

Jesteś tutaj: GŁÓWNA Kurier Gryfowski Cennik ogłoszeń