Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyStan konta głównaStan konta dziecięcaKurier Gryfowski - Numery archiwalne

Regulamin uczestnictwa
w wydarzeniu – czytaj więcej

Regulamin dla uczestników
Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego
5 września, godz. 12.00, gryfowska fontanna

1. Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim.
2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.
3. Czytanie zostanie zrealizowane przy gryfowskiej fontannie. Teren dla publiczności (Strefa Widza) zostanie odpowiednio wydzielony taśmami.
4. Liczba osób uczestniczących w spektaklu jest ograniczona i nie może przekroczyć 40 osób + obsługa. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zrozumienie w przypadku braku miejsc.
5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
6. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających.
7. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.

W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:

1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 1,5 m dystansu zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Na widowni krzesła będą ustawione zgodnie z obowiązującym dystansem 1,5 m. Miejsca w Strefie Widza są nienumerowane, prosimy o zajmowanie krzeseł wskazanych przez obsługę. Przed oraz w trakcie spektaklu obowiązuje absolutny zakaz opuszczania swojego miejsca oraz przestawiania krzeseł.
3. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas trwania występu oraz przy wejściu i wyjściu ze Stefy Widza. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren wydarzenia. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
4. Przed wejściem do Strefy Widza każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
5. Uwaga! Nie przewidujemy sanitariatów, ale w każdej chwili możesz opuścić Strefę Widza.
6. Na teren wydarzenia zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
7. Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie Strefy Widza, stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz respektowanie zaleceń obsługi przed, w trakcie i po spektaklu.


Godziny udostępniania

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (oprócz wakacji): 9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387
Fax.: 75 78-13-180

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387

Wybrane nowości